Jag har svårt att hinna med allt […]

Fråga
Jag har svårt att hinna med allt jag ska om dagarna. Det känns mest som om jag påbörjar nya saker hela tiden utan att någonsin bli klar. Hur hinner alla allting?!!

Svar
Tillsammans med arbetsterapeuten gås veckanstrukuren och dess innehåll igenom. Vad är det som behöver göras och vad kan prioriteras bort? Aktiviteterna kan även analyseras för att se om det finns ett “enklare” sätt att utföra dem än så de görs idag. Utifrån denna sammanställning görs ett veckoschema som utformas efter ditt sätt att ta dig an saker. Tex. en del önskar en fast struktur, samma aktiviteter varje måndag tex. Medan en del önskar en större flexibilitet i sin vardag. Tips/strategier för hur planeringen ska upprätthållas är en viktigt för att inte falla tillbaks i samma mönster.

Med vänliga hälsningar
Sofia Ringvall
Leg arbetsterapeut