Jag är sjukskriven från mitt arbete […]

Fråga
Jag är sjukskriven från mitt arbete på grund av att jag blev utbränd. Från och med nästa vecka ska jag börja arbeta igen, men det skrämmer mig. Vad tycker ni att jag borde tänka på när jag börjar?

Svar
När man blivit utbränd på sitt arbete påverkar det hela livssituationen och aktiviteterna man utför. Eftersom du varit sjukskriven en period antar jag att du under denna tid fått behandling och hittat sätt att hantera vardagen fram tills nu.  Som arbetsterapeut kan jag tillsammans med dig gå igenom hur din arbetsdag ser ut. Vilka förväntningar har du på dig, finns det en arbetsbeskrivning? Utifrån detta kan vi göra en planering som ska vara mycket tydlig så att du kan känna dig trygg i vad du ska göra och inte. Det kan även vara bra att titta på hur dagen ser ut efter jobbet, så att till exempel vila/återhämtning planeras in efter en arbetsdag.

Med vänliga hälsningar
Sofia Ringvall
Leg arbetsterapeut