Jag undrar om jag kan hitta information […]

Fråga
Jag undrar om jag kan hitta information om vad “arbetsterapeutisk bedömning” är här. Eller om jag kan få tips på referens där jag kan läsa mer om detta ämne. Tack på förhand!

Svar
Arbetsterapeutens fokus är individens aktivitetsförmåga och delaktighet i hans/hennes fysiska och sociala miljö och inriktas mot områdena personlig vård, hemliv, förvärvsarbete/skolarbete, fritid och samhällsliv. Exempel på bedömningar som då kan göras är:

  • Aktivitetsbedömning (Förmåga att klara dagliga livets aktiviteter)
  • Demensutredning
  • Kognitiv utredning
  • Bedömning av arbetsförmåga
  • Bedöma behov av hjälpmedel
  • Körkortsbedömning
  • Bostadsanpassning
  • Arbetsplatskartläggning

Det finns många verktyg, eller instrument som det oftast kallas, som man kan använda för att göra bedömning och som är utvecklade av arbetsterapeuter. Metoder som används för att göra bedömningar är oftast observation eller intervju. De instrument som man väljer att använda bör ha en stabil vetenskaplig grund, alltså vara testade vad gäller giltighet och tillförlitlighet. FSA säljer en del instrument som exempelvis ADL-taxonomin, Bedömning av aktivitet och delaktighet och Bedömning av anpassningar i skolmiljöDe finns i FSAs förlag.  Du kan hitta information om många instrument i arbetsterapilitteratur eller via sökning i databaser på något universitet. Någon bestämd bok är svårt att ange.

Lycka till!

Med vänlig hälsning
Lena Haglund
Förbundsordförande FSA, docent i arbetsterapi