Om man har en adhd-diagnos […]

Fråga
Om man har en adhd-diagnos och vill ha hjälp av en arbetsterapeut, vart vänder man sig då? Jag bor i Stockholm.

Svar
Det ser mycket olika ut i landet, beroende på vilket landsting eller sjukvårdsområde man tillhör. Jag vet att i Stockholm kan det till och med skifta beroende på i vilken stadsdel man bor i. Mitt första tips är att vända dig till din vårdcentral. Om inte de har möjighet att ta emot dig där, be om en remiss till arbetsterapeut inom öppenvårdspsykiatrin alternativt  ett närliggande ADHD/Aspergercentra (om det finns).  Skulle inte detta heller funka är mitt andra tips att vända dig till en hjälpmedelskonsulent på hjälpmedelscentralen, de borde rimligtvis veta vart de arbetsterapeuter som förskriver hjälpmedel (och då även gör andra insatser) till personer med ADHD arbetar i ditt bostadsområde.
 
Med vänliga hälsningar
Sofia Ringvall
Leg arbetsterapeut