Jag får inte min vardag att funka […]

Fråga
Jag får inte min vardag att funka – er slogan säger att arbetsterapeuter kan hjälpa till. Jag jobbar heltid, tre barn ensamstående och en hyra som ständigt höjs. Hur kan jag få hjälp?

Svar
Tillsammans med arbetsterapeuten kartlägger du hur du använder din tid. Ni sätter tillsammans upp mål för vad som behöver förändras för att din vardag ska fungera bättre. Det kan handla om nya vanor eller rutiner och att skapa utrymme för att göra något bara för att det är lustfyllt. Med arbesterapeutens stöd genomför du sen de konkreta förändringarna i vardagen. Ta kontakt med arbetsterapeuten på din vårdcentral.

Lycka till!

Med vänlig hälsning
Carita Håkansson
Leg arbetsterapeut och fil doktor