Jag funderar på att utbilda mig till arbetsterapeut […]

Fråga
Jag funderar på att utbilda mig till arbetsterapeut. Jag undrar över hur arbetstiden är förlagd. Arbetar man mestadels “kontorstid”, eller är det vanligt förekommande att man också tjänstgör kvällar och helger?

Svar
Det vanligast är att arbetsterapeuter arbetar dagtid. Oftast börjar man vid 7-8 på morgon och slutar vid 16-17-tiden på eftermiddagen. Man jobbar också oftast vardagar. Det finns några få arbetsterapeuter som arbetar kvällar och helger, men som sagt det är väldigt ovanligt.

Jag vill verkligen uppmuntra dig att söka utbildningen. Jag har varit arbetsterapeuter i snart 35 år och har aldrig ångrat mitt yrkesval. Det är ett yrke där man kan göra så många olika saker. Jag har jobbat på dagcenter tillsammans med personer med utvecklingsstörning, på en psykiatrisk klinik och på en mottagning. Jag har varit lärare på en arbetsterapeututbildning, jag har forskarutbildat mig och jag är i dag docent. Det finns så många olika valmöjligheter efter utbildningen!

Har du fler funderingar, besök gärna www.bliarbetsterapeut.nu, där du kan läsa om utbildningen, yrket och göra ett test för att se om arbetsterapeutyrket är något för dig!

Med vänlig hälsning
Lena Haglund
Förbundsordförande FSA, docent i arbetsterapi