Jag undrar vad skillnaden är mellan aktivitetsmönster […]

Fråga
Jag undrar vad skillnaden mellan aktivitetsmönster och aktivitetsrepertoar är. Jag undrar också vad dessa begrepp heter på engelska.

Svar
Det är inte helt klart att alla man frågar skulle säga att detta är två olika begrepp. Docent Lena-Karin Erlandsson har hjälpt oss att svara på din fråga.

Aktivitetsrepertoar – Occupational repertoar:  detta begrepp används frekvent i litteraturen och avser då ofta en rytm eller ”vardagslunk” i ett lite bredare perspektiv, vilka aktiviteter en person har i sin vardag. I  artikeln D., Erlandsson, LK., Eklund, M., Iwarsson, S. (2001). Value Dimensions, Meaning, and Complexity in Human Occupation – A Tentative Structure for Analysis. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 8(1), 7-18, beskrivs aktivitet på olika nivåer och i olika komplexitet har repertoar och mönster särskilt beskrivits.

Aktivitetsmönster – Pattern of occupations används också internationellt i litteraturen och avser oftast då ett mer preciserat mönster av aktivitet vanligen på vecko eller dags/dygnsbasis. Pattern of daily occupations:  detta specifika begrepp är använt och preciserat  i flera studier av Erlandsson och avser då mer en precisering av hur aktiviteterna fördelar sig över tid i vardagen: det mönster som är aktuellt just nu, en preciserad tid – vanligen en dag, ett dygn eller kanske en vecka. Referenstips gällande detta:

Erlandsson, L-K., Eklund, M. (2001). Describing patterns of daily occupations – A methodological study comparing data from four different methods. Scandinavian Journal of Occupational Therapy,8(1), 31-39.
Erlandsson, L.-K., & Eklund, M. (2006). Levels of complexity in patterns of daily occupations in relation to women’s well-being. Journal of Occupational Science, 13(1), 27-36.

I den arbetsterapeutiska vardagen kanske begreppen kan användas genom att man kan resonera om  vilka aktiviteter en person har eller inte har i sin repertoar, till exempel kan lönearbete saknas sedan en viss tid eller repertoaren har drastiskt förändrats genom att den personliga vården tar allt för mycket av den vakna tiden.

Man kan samtidigt eller just därför behöva undersöka hur aktivitetsmönstret ter sig, det vill säga hur fördelar personen sin tid i olika sysslor? Vad fyller han eller hon den tid som tidigare fylldes med lönearbete? Detta skiljer ju sig troligtvis mycket om det var ett dag eller natt arbete som tagits bort! Hur ser dagen ut från morgon till kväll? Det faktiska mönstret är också intressant i förhållande till stressproblematik.

Med vänlig hälsning
Lena Haglund
Förbundsordförande FSA, docent i arbetsterapi