Kan en arbetsterapeut hjälpa till med […]

Fråga
Kan en arbetsterapeut hjälpa till med utveckling och bedömning kring alternativ kommunikation? I mitt arbete möter jag en man med stort behov av hjälp kring kommunikation, han är för gammal för att tillhöra vuxenhabiliteringen och vi måste därför vända oss till kommunen. Eftersom logopedkontakt är svår att få fick jag tips av en kollega i annan kommun att kontakta arbetsterapeut, stämmer det att ni också arbetar med kommunikation?

Svar 
Som svar på din fråga kan jag säga JA, du eller patientens ombud, kan absolut ta kontakt med en arbetsterapeut för att få hjälp att utreda och stödja en person som behöver hjälp att förbättra sin kommunikativa förmåga, på vilket sätt det än må vara. Vi arbetar för att stödja och uppmuntra till aktiviteter och delaktighet i alla dagliga aktiviteter och att kommunicera med sin omgivning är ett högt prioriterat område.

Eftersom det fungerar på olika sätt i olika kommuner och landsting/regioner i Sverige så kan jag inte ge något råd var just du ska vända dig utan min rekommendation är att ta kontakt med arbetsterapeuten på brukarens vårdcentral för att de därifrån kan lotsa vidare.

Hälsningar
Karin Granbom
Leg arbetsterapeut, hjälpmedelskonsulent