Min mamma, 92 år, har ramlat 3 gånger nu […]

Fråga
Min mamma, 92 år, har ramlat tre gånger nu sedan i somras. Kan en arbetsterapeut hjälpa henne?

Svar
En arbetsterapeut skulle kunna göra en bedömning om vad som kan vara orsaken till att din mamma fallit och utifrån detta föreslå åtgärder. Beroende på vad som gjort att din mamma ramlat kan olika åtgärder vara aktuella som till exempel anpassning av miljön genom att ta bort lösa mattor eller andra saker som innebär en risk för att falla eller förskrivning av hjälpmedel till exempel rollator, för att ha ett stöd när man förflyttar sig.

Med vänliga hälsningar
Åsa Larsson
Leg arbetsterapeut, universitetslektor, med dr