Vad betyder adaption?

Fråga
Vad betyder adaption?

Svar
Adapation betyder anpassning, omställning, omarbetning.  Man kan till exempel göra en anpassning av en arbetsstol eller ett arbetsbord så att det passar en persons unika behov.  Ibland måste vi som människor anpassa oss till miljön – är det halt ute så är vår gångstil oftast lite annorlunda.  Ibland måste vi också anpassa oss till människor vi möter. Möter jag en person som har koncentrationsvårigheter så försöker jag ofta rensa bort en massa oviktiga saker som finns runt om så man inte störs av ovidkommande stimuli.

Med vänlig hälsning
Lena Haglund
Förbundsordförande FSA, docent i arbetsterapi