Vår son ska lämna yrkessärskolan […]

Fråga
Vår son ska lämna yrkessärskolan till våren. Borde inte han får träffa en arbetsterapeuter för att få hjälp med arbete?

Svar
Du skriver att din son går i yrkessärskolan. Har han också kontakt med habilitering/ vuxenhabilitering? Där finns arbetsterapeuter och kuratorer som han kan få kontakt med. Arbetsterapeuter på vuxenhabiliteringen kan arbeta med att stötta individen både med att söka jobb men framför allt med att anpassa en kommande arbetsplats och vid behov handleda och/eller informera arbetsledning och eventuella assistenter.

Arbetsterapeuter arbetar inte (trots namnet) direkt med att ordna eller leta fram arbete/arbetsplatser. Detta får man vända sig till Arbetsförmedlingen med. Det finns dock på vissa ställen arbetsterapeuter anställda på arbetsförmedlingarna. Där arbetar arbetsterapeuten med att utreda en individs arbetsförmåga.

Särskolan brukar ju också kunna slussa sina elever vidare. Har du talat med klassföreståndare/studievägledare där?

Med vänlig hälsning
Marie Peny-Dahlstrand
Leg arbetsterapeut, med dr, specialist i arbetsterapi inom habilitering och handikappomsorg