Jag undrar hur man som arbetsterapeut hjälper en individ […]

Fråga
Jag undrar hur man som arbetsterapeut hjälper en individ med polymyalgia reumatika, och vad innebär den sjukdomen egentligen? Vad är skillnaden mellan polymyalgia reumatica och fibromyalgi, symptomen är ju samma?

Svar
Arbetsterapeuter erbjuder åtgärder för att underlätta aktiviteter i det dagliga livet utifrån patientens/ klientens eget önskemål. Orsakerna till den nedsatta aktivitetsförmågan är inte avgörande för vilka åtgärder vi erbjuder. Med andra ord kan arbetsterapeutens åtgärder vara desamma för en person med diagnosen polymyalgia  reumatica eller syndromet fibromyalgi. Båda tillstånden orsakar bland annat smärta och stelhet i muskler och trötthet, vilket kan påverkan förmågan av att exempelvis förvärvsarbeta eller ta hand om städningen i hemmet. En skillnad som kan påverka åtgärderna är att smärtan vid fibromyalgi kan “flytta” exempelvis i en arm, sen i ett lår eller rygg.

Med vänliga hälsningar
Agneta Carlsson
Leg arbetsterapeut