Jag undrar hur man som arbetsterapeut […]

Fråga
Jag undrar hur man som arbetsterapeut inom primärvården arbetar med patienter med tumbasartros?

Svar
Arbetsterapeuter har en hel del att erbjuda klienter med tumbasartros. Åtgärderna kan underlätta för klienten att utföra aktiviteter och begränsa smärtan i tummen. I första hand ska arbetsterapeuten kunna erbjuda ortoser som stabiliserar tumleden och begränsar smärtan och som är anpassade till klientens aktivitetsutförande. Informera om och praktiskt visa anpassade redskap som kan underlätta, exempelvis fjädrande saxar, burköppnare, rotsaksskalare bör också erbjudas. Arbetsterapeuten bör även kunna ge information om artrosen och vad klienten bör undvika för rörelser och grepp för att begränsa smärtan.

 Med vänliga hälsningar
Agneta Carlsson
Leg arbetsterapeut