Om en person är förlamad från midjan och ner […]

Fråga
Om en person är förlamad från midjan och ner, hur hjälper du då personen att komma tillbaka och hur går du tillväga?

Svar
När en person har fått en ryggmärgskada så sker denna förändring oftast mycket hastigt och det bli en stor förändring av hela livssituationen. Detta gör att arbetsterapeuten måste arbeta på mycket bred front och hjälpa och guida patienten på många olika sätt för att personen ska kunna återta sina tidigare vanor, roller, sociala kontakter, arbete, intressen, med mera. Denna rehabilitering är högst individuell och utgår från de aktuella problem och de mål som personen själv vill jobba med. Det kan vara lämpligt att ta det lite stegvis för att orka. Man måste naturligtvis ta hänsyn till hur personen mår både fysiskt och psykiskt och det är alltid patienten som bestämmer takten.

Det kan till exempel vara att börja med att få en rullstol utprovad och träna sig att använda denna på bästa sätt. Nästa steg kan vara att lära sig hur man överflyttar sig på lämpligaste sätt för att till exempel lägga sig i sängen, kunna gå på toaletten, duscha och åka bil. Olika tekniker för att få av och på sig kläderna med mera. Om man behöver olika tekniska hjälpmedel för att underlätta eller kompensera så provas det ut parallellt.  Sedan kan det vara att titta på om miljön är lämplig inne i och i anslutning till bostaden. Man kan få hjälp att bostadsanpassa bostaden så att hinder att rulla sig fram elemineras.

Det här är några exempel på det som en arbetsterapeut kan hjälpa till med i ett ganska tidigt skede. När man sedan har fått de viktigaste livssituationerna att fungera så kan arbetsterapeuten vara med som en coach och ett stöd för att ständigt hitta nya eller bättre strategier för många små (eller stora) detaljer som personen känner att hon vill ta tag i eller förändra. Har man tekniska hjälpmedel så har de flesta ryggmärgsskadade kontakt med sin arbetsterapeut för att byta/reparera och förbättra sina hjälpmedel flera gånger varje år.

Som ryggmärgsskadad kan man i ett senare skede ha behov att få delta i en periods aktivare rehabilitering inne på någon rehabiliteringsklinik för att komma vidare och finslipa på  tex sin förflyttningsteknik eller rullstolskörning och att träffa andra brukare i liknande situationer.

Arbetsterapeuter finns på alla dessa vårdnivåer och kan vara specialiserade på lite olika saker beroende på målgrupperna och upptagningsområde. Naturligtvis skiljer det sig åt i olika delar av Sverige och i storstäderna och glesbygdsmiljö.

Alla arbetsterapeuter arbetar med att att lösa aktivitetsproblem i dagligt liv och det bästa utgångsläget brukar vara att framföra vad du som patient ser som ett bekymmer eller ett hinder och be om hjälp att lösa detta. En del vill ha mycket hjälp i denna problemlösning medan andra bara vill veta vad det finns för alternativ för att sedan ta alla beslut själv. Det som är gemensamt är att vi arbetar med att stödja denna process.

Hälsningar
Karin Granbom
Leg arbetsterapeut, hjälpmedelskonsulent