Vad ska man som arbetsterapeut tänka på […]

Fråga
Vad ska man som arbetsterapeut tänka på när det gäller att sysselsätta dementa klienter?

Svar
Allmänt så gäller för dementa som för alla andra när det gäller att hitta sysselsättning/aktivitet är att utgå från personens intressen och förmågor. När det gäller personer med demens bör man tänka på att använda enkla, konkreta instruktioner, undvika abstrakta begrepp, instruktioner och beskrivningar. Ibland kan det vara bättre att visa eller guida den demente i det konkreta utförandet så att de förstår vad som förväntas av dem.

Med vänliga hälsningar
Åsa Larsson
Leg arbetsterapeut, universitetslektor, med dr