Vilka metoder använder en arbetsterapeut […]

Fråga
Vilka metoder använder en arbetsterapeut i sitt arbete och hur ser en arbetsprocess ut för en arbetsterapeut?

Svar
En arbetsterapeut använder många olika metoder. Valet beror på de problem som man har.  Några exempel på metoder är:

 • Träning av funktioner exempelvis handträning
 •  Träning av arbetsförmåga, ADL-träning, prova ut, instruera, informera och följa upp hjälpmedel
 •  Gruppbehandling
  – Stress-skola
  – Artosskola
  – Smärtskola
  – Fallpreventionsskola

Det finns olika arbetsprocesser som arbetsterapeuten kan använda men några grundläggande delar finns alltid med i en arbetsprocess: utredning av patientents/klientens situation av hur man klarar sina dagliga aktiviteter, val av intervention/åtgärd i samråd med patienten/klienten, genomförande av åtgärder samt  utvärdering av de insatser man gjort.

Med vänlig hälsning
Lena Haglund
Förbundsordförande FSA, leg arbetsterapeut, docent i arbetsterapi