Hur jobbar ni som arbetsterapeuter med barn som har dvärgväxt?

Fråga
Hur jobbar ni som arbetsterapeuter med barn som har dvärgväxt?

Svar
Arbetsterapeuter träffar barn inom habilitering, barnsjukvård och primärvård. Barn med dvärgväxt kan i visa fall vara i behov av habilitering men annars är det nog mest sannolikt att man kan söka kontakt med arbetsterapeut på barnklinik eller inom primärvåden. Arbetsterapeuten kan hjälpa till med bland annat anpassning av bostad och skola/förskola för att öka möjligheten för barnet att kunna ta sig in och ut själva, klara sig själva på toaletten, kunna öppna kylskåp  med mera. Barnet kan också behöva hjälp med anpassning av cyklar och andra utomhusleksaker . Vissa barn med dvärgväxt kan också ha behov av finmotorisk träning något som arbetsterapeuten kan bedöma. Ytterligare en uppgift kan vara att stötta barnet i sin självständighetsutveckling genom att lära barnet strategier för att utföra de aktiviteter barnet vill och skall utföra i vardagligt liv , lek och skola.

Med vänliga hälsningar
Marie Peny-Dahlstrand
Leg arbetsterapeut, med dr, specialist i arbetsterapi inom habilitering och handikapp omsorg