Hur kan en arbetsterapeut hjälpa en person med Parkinsons sjukdom som har börjat få minnessvårigheter?

Fråga
Hur kan en arbetsterapeut hjälpa en person med Parkinsons sjukdom som har börjat få minnessvårigheter?

Svar
Det är viktig att personer som drabbas av minnessvårigheter och som har svårt att minnas, planer och passa tider får träffa en arbetsterapeut. En arbetsterapeut kan hjälpa personen att klara av sina vardagliga aktiviteter, och stödja personens  anhöriga att hantera den nya situationen.

Arbetsterapeuten exempelvis
– utreder personens förmåga att klara av dina vardagliga aktiviteter,
– stödjer personen att klara av din vardag och motverkar passivering,
– provar ut hjälpmedel som exempelvis  kompenserar minnes- och planeringssvårigheter, så kallade kognitiva hjälpmedel,
– ger tips på bra produkter som man kan köpa själv, och
– ger  råd om hur bostad och den närmaste omgivning kan anpassas.

Med vänlig hälsning
Lena Haglund
Förbundsordförande FSA, leg arbetsterapeut, docent i arbetsterapi