Hur kan man hjälpa en person med Parkinson att komma ut och kunna jobba i trädgården?

Fråga
Hur kan man hjälpa en person med Parkinson att komma ut och kunna jobba i trädgården? Han är väldigt stel vid vissa tillfällen och har dålig balans. Finns det hjälpmedel eller andra sätt som kan underlätta detta? Personen prioriterar denna aktivitet högt.

Svar
Det finns många små saker man kan prova för att underlätta för att en person med Parkinsons sjukdom att kunna utföra trädgårdsarbete. Naturligtvis är det olika tunga moment och i olika höjdnivå så man får improvisera lite grann och planera utifrån aktuellt moment samt vilket skick och dagsform (timsform) patienten är i. Man kan till exempel använda en rollator eller pall för att sitta på och för att minska fallrisken. På större handelsträdgårdar och blomsteraffärer brukar det också finnas “knäpallar” som man står på knä i med handtag på sidorna för att underlätta att resa sig upp. Det är en bra grej. Sedan kan man tänka på att ha bra verktyg med ett bra och lätthanterligt grepp. Många redskap finns också med förlängda skaft på. Kan vara ovärderliga för alla med svaga händer. Man kan få jättebra hjälp i sin lokala handelsträdgård.

Att fortsätta att utföra trädgårdsarbete trots en sjukdom är något vi arbetsterapeuter verkligen vill uppmuntra till. Kanske man kan tänka på att jobba kortare stunder den tiden på dagen som medicinerna har bäst effekt också. Anhöriga kan bistå genom att eleminera onödiga risker till exempel genom att ta fram material och redskap på en lämplig plats i trädgården för att inte patienten ska förflytta sig fram och tillbaka när dom glömt sina redskap med mera. Ofta är det vid dessa tillfällen som personen ska skynda sig som fallolyckan sker. Att man som patient får vara med och delge sina “expertråd” fast man kanske sitter på en stol bredvid kan också vara viktigt. Fortsätt att njuta av er trädgård!

Med vänliga hälsningar
Karin Granbom
Leg arbetsterapeut och hjälpmedelskonsulent