Hur kan vi stödja personer med ADD? Vilka hjälpmedel finns?

Fråga
Hur kan vi stödja personer med ADD? Vilka hjälpmedel finns?

Svar
Man kan stödja personer med ADHD och ADD på många olika sätt. Detta beroende på vilka och hur stora svårigheterna är, och även beroende på vilka resurser personen har såklart.

För en del jag träffar räcker det med att ha någon att bolla sina problem och ideér med för att hitta lösningar på hur man kan få sin vardag att fungera. Det kan handla om att tex. hitta bra rutiner för att inköp och städ eller finna strategier som gör att det är lättare att komma ihåg. En del personer kan behöva någon att göra vardagssysslorna med för att på så sätt på sikt komma igång och göra på egen hand. Då kan det tex. handla om boendestöd.

Det finns en hel del hjälpmedel. Vilka som är förskrivbara (det vill säga hjälpmedel som man kan få låna efter en behovsbedömning av arbetsterapeut) skiftar från landsting till landsting. Kontakta gärna arbetsterapeut på din vårdcentral för mer information vad som gäller där du bor. Exempel på hjälpmedel kan vara handdatorer som till exempelunderlättar för planering och komihåg, klockor med flertalet ställbara alarm, tyngdtäcken som kan hjälpa till så att det blir lättare att varva ner och somna på kvällen. Ett hjälpmedel kan även vara sådant man köpa i en vanlig affär till exempel en almanacka. Vissa personer använder även sina mobiltelefoner och deras funktioner/applikationer som stöd.

Kolla gärna in Hjälpmedelsinstitutets (HI) hemsida på länken nedan för mer information.

Med vänlig hälsning
Sofia Ringvall
Leg arbetsterapeut