Jag fick diagnosen fibromyalgi och lever med ständig smärta i hela kroppen […]

Fråga
Jag fick diagnosen fibromyalgi och lever med ständig smärta i hela kroppen. Jag går gång på gång in i väggen på grund av värken och blir sjukskriven av stressen och värken jobbar som lärare. Jag har aldrig fått någon multimodal behandlingsform av rehabilitering. Vad skulle en arbetsterapeut hjälpa mig med i mitt fall?

Svar
Arbetsterapeuten kan hjälpa dig med att uppnå balans mellan de olika aktiviteterna i vardagen. Det innebär att du, förutom arbete och andra måstesysslor, skapar utrymme för lustfyllda aktiviteter och vila. Vidare hjälper arbetsterapeuten dig med att du inte engagerar dig i mer än vad du klarar av . Kontakta arbetsterapeuten på din vårdcentral.

Med vänliga hälsningar
Carita Håkansson 
Leg arbetsterapeut och fil.dr