Jag undrar om det finns rekommendationer på kognitiva testinstrument vid minnesnedsättning […]

Fråga
Jag undrar om det finns rekommendationer på kognitiva testinstrument vid minnesnedsättning och andra kognitiva nedsättningar som är särskilt beprövade och vetenskapliga?

Svar
Det är viktigt att man uppmärksammar minnesnedsättningsproblematik. Vi skulle rekommendera någon av följande testinstrument: Cognistat eller Perceive, Recall, Plan, Perform System of Task Analysis (PRPP). Dessa två är översatta till svenska och viss prövning av den vetenskapliga standarden finns.

Med vänlig hälsning
Lena Haglund
Förbundsordförande FSA, leg arbetsterapeut, docent i arbetsterapi