Vilket instrument lämpar sig bäst för att bedöma ADL på äldreboende?

Fråga
Vilket instrument  lämpar sig bäst för att bedöma ADL på äldreboende?

Svar
I en nyligen genomförd studie om bedömning av aktivitetsförmåga inom särskilt boende så framkom att ADL-taxonomin var det instrument som användes mest frekvent. En av fördelarna med ADL-taxonomin är att den är sensitiv för förändringar vilket kan vara bra. Mätkvaliteten anses också som god i de undersökningar som genomförts.

ADL-taxonomin finns att köpa i FSAs förlag.

Med vänliga hälsningar
Åsa Larsson
Leg arbetsterapeut, universitetslektor, med dr