Om en anhörig inte vill gå med på att patienten går hem hur handskas man med den situationen?

Fråga
Om en anhörig inte vill gå med på att patienten går hem hur handskas man med den situationen?

Svar
När det gäller utskrivning från olika vårdenheter som jag tolkar att din fråga handlar om bör ju alltid en vårdplanering ha skett innan. Hur samverkan sker med närstående är en fråga som patienten själv måste få vara delaktig i men normalt brukar detta lösas på ett smidigt sätt. Mitt råd är att du kontaktar ansvarig sjuksköterska för din anhörige och hör om vårdplanering. Arbetsterapeuten kan delta i sådan vårdplanering när man bedömer att  patienten har behov av det.

Med vänliga hälsningar
Lena Haglund
Förbundsordförande FSA, leg arbetsterapeut, docent i arbetsterapi