Jag har just fått höra att en bekant ska genomgå någon form av ledoperation […]

Fråga
Jag har just fått höra att en bekant ska genomgå någon form av ledoperation och jag undrar lite om hur arbetsterapeuter jobbar med någon som genomgått en sådan operation, vad era arbetsuppgifter och sådant är kring en sådan situation och vilken hjälp ni kan bidra med?

Svar
Det kan vara svårt att svara på din fråga då en arbetsterapeuts uppgifter kan skilja sig beroende på vilken led som ska opereras och vilken typ av operation som ska genomföras. Generellt  kan sägas att en arbetsterapeuts uppgifter ska fokuseras på klientens förmåga att utföra aktiviteter som upplevs meningsfulla och betydelsefulla. Våra uppgifter kan då exempelvis vara vara  att  prova ut och träna in hjälpmedel som underlättar i hushållet, träna in nya sätt att förflytta sig i lägenheten eller utföra trädgårdsarbete. Återkom gärna om du önskar ett mer precist svar.

Med vänliga hälsningar
Agneta Carlsson
Leg arbetsterapeut