Jag har diagnosen fibromyalgi. Jag undrar om en arbetsterapeut kan hjälpa mig […]

Fråga
Jag har diagnosen fibromyalgi. Jag undrar om en arbetsterapeut kan hjälpa mig, och om svaret är ja, med vad i så fall?

Svar
Ja, jag föreslår att du tar kontakt med en arbetsterapeut på din vårdcentral. En arbetsterapeut fokuserar på hur man kan underlätta att utföra de aktiviteter som man önskar. På flera vårdcentraler finns det smärtskolor där man träffas i grupp men du kan även träffa arbetsterapeut individuellt. Hör med din vårdcentral vad som finns på den plats där du bor. Du kan till exempel få tips och råd om vardagsergonomi, hur du kan arbeta mer energibesparande och få en balans mellan olika aktiviteter genom att skapa struktur över dagen samt även få tips om eller få ordinerat hjälpmedel om sådant behov finns.

Med vänliga hälsningar
Gun Johansson
Leg. arbetsterapeut