När började kommun och landsting att ha ansvaret över att hjälpmedel blev utprovade […]

Fråga
När började kommun och landsting att ha ansvaret över att hjälpmedel blev utprovade och förskrivna och vem hade ansvaret?

Svar
Skyldigheten att tillhandahålla hjälpmedel blev inskrivet i hälso- och sjukvårdslagen i samband med regeringens LSS proposition 1992/93:159. Denna började gälla from 1 januari 1994.  Före detta hade hälso- och sjukvårdshuvudmännen tillhandahållit hjälpmedel i enlighet med Handikappinsitutets regelverk.

Om man vill veta mera om detta står det mycket skrivet i ovan nämnda proposition.

Med vänliga hälsningar
Karin Granbom
Leg. arbetsterapeut, hjälpmedelskonsulent