Finns det dubbdäck till rollatorn?

Fråga
Finns det dubbdäck till rollatorn?

Svar
Mig veterligen så finns det inga dubbdäck till rollatorer. Detta på grund av att det inte skulle gå att gå in någonstans utan att förstöra golvet och det blir väldigt halkigt också på ett hårt underlag. Rollatorn är ämnad att användas både inne och ute och det är så de allra flesta använder den. Ett riktigt grovmönstrat däck blir tyvärr också trögrullat (jämför med cykeldäck). Däremot så är det stor efterfrågan på en stadig och lite tyngre rollator med större hjul där det är vinterföre. Dessa styr bättre i nysnö och slask, tar sig genom snödrivor och tar trottoarkanter bättre.

Med vänliga hälsningar
Karin Granbom

Leg arbetsterapeut, hjälpmedelskonsulent