Jag undrar vad en arbetsterapeut kan göra för en patient som har opererat höftleden?

Fråga
Jag undrar vad en arbetsterapeut kan göra för en patient som har opererat höftleden?

Svar
Det beror på vilken operationsmetod som har utförts samt vilka restriktioner som operatören har gett. Detta anges vanligen i journalen. Utifrån dessa restriktioner gör arbetsterapeuten bedömning av aktivitetsförmåga och anpassar åtgärderna utifrån patientens önskemål om mål. Det finns åtgärder som vanligen förekommer. För att undvika att skada på grund av exempelvis fall eller för att undvika smärta vid utförandet av olika aktiviteter finns vissa åtgärder som vanligen förekommer efter en höftfraktur. För att klara av toalettbesök brukar en fristående toalettförhöjning förskrivas som tiltas (högre i bak kant), för att kunna duscha under säkra former kan en hög duschpall eller stol användas. Kildyna kan behövas för att lättare komma upp från sittande till stående. Att träna att utföra P-ADL förekommer vanligtvis på sjukvårdsavdelningen efter operationen och då tränas teknik att ta på kläder på nedre extremiteter med hjälp av olika hjälpmedel samt att klara av att gå på toaletten och sköta sin hygien. Förflyttning tränas både med arbetsterapeut och sjukgymnast och gånghjälpmedel är ofta nödvändigt för att förhindra fall och undvika belastning. Arbetsterapeuten kan även närvara vid vårdplanering där man har som uppgift att informera om resultatet av bedömningar och åtgärder som gjorts.

Med vänlig hälsning
Erika Andersson
Gästadjunkt, Leg. Arbetsterapeut
Arbetsterapeutprogrammet
Institutionen för Samhälls- och Välfärdsstudier
Hälsouniversitetet
Linköpings Universitet