Finns det bandage eller något annat som man kan använda som stöd för fotlederna? Jag är reumatiker.

Fråga
Finns det bandage eller något annat som man kan använda som stöd för fotlederna? Jag är reumatiker.

Svar
Fotledsstöd i Neoprene finns att köpa i bland annat sportbutiker och på nätet. Önskar du hjälp med specialanpassade stöd kan du vända dig till din hälsocentrals sjukgymnast för rådgivning.

Med vänliga hälsningar
Agneta Carlsson
Leg arbetsterapeut