Jag undervisar i textilslöjd och har en elev som inte kan använda ena armen […]

Fråga
Jag undervisar i textilslöjd och har en elev som inte kan använda ena armen. Jag skulle vilja veta var man kan hitta hjälpmedel som underlättar för eleven i textilslöjden? (till exempel något att spänna fast tyget i när eleven ska klippa tyg, sätta fast arbetsstycket i vid handsömnad, något att spänna fast stickan i om man stickar) Var ska man vända sig om man vill ha tips och råd hur man kan arbeta? Har haft kontakt med habiliteringen men fick bara några hemsidor och där fanns inget användbart. Har gjort studiebesök på andra skolor, vilka har gjort sina egna hjälpmedel. Finns det inga färdiga lösningar? Eller är det till att uppfinna själv?

Svar
Härligt att höra om ditt engagemang för din elev! Att inte kunna fullt ut använda sina båda händer kan bero på många olika orsaker, som olika skador eller sjukdomar. Därför är det inte heller lätt att ge generella råd, då jag inte kan veta barnets övriga förutsättningar som perceptionsförmåga, egen förmåga till problemlösning, hur flink barnet är i sin välfungerande hand och så vidare.

Men mitt råd till dig att höra med barnets arbetsterapeut på habiliteringen, om du inte redan gjort det . Nästa råd är att vända dig till Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), http://www.spsm.se/. Såg på deras hemsida att de anordnar en nätverksträff för slöjdlärare inom kort i Göteborg. Inom myndigheten finns samlad kunskap om specialanpassade läromedel, där slöjd ingår.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar
Marie Peny-Dahlstrand
Med dr, leg arbetsterapeut specialist inom habilitering och handikappomsorg