Har jag rätt att få en anpassad miljö efter mina behov på arbetsplatsen? Jag har ADHD.

Fråga
Har jag rätt att få en anpassad miljö efter mina behov på arbetsplatsen? Jag har ADHD.

Svar
Jag rekommenderar dig att kontakta arbetsterapeut/handläggare på din närmaste Arbetsförmedling för att få svar vad som gäller för området där du bor.

Med vänliga hälsningar
Sofia Ringvall
Leg. arbetsterapeut