Jag önskar få information om vart jag vänder mig för att få professionell KBT-terapi till anhörig med adhd?

Fråga
Jag önskar få information om vart jag vänder mig för att få professionell KBT-terapi till anhörig med adhd?

Svar
Hur vård och behandling är organiserad ser olika ut i hela landet och därför är det svårt att ge ett precist svar på din fråga. Det finns flera ställen du kan vända dig för att rådfråga. Här är några alternativ:

  • Ring sjukvårdsrådgivningen på 1177. Då kopplas du till den rådgivning i det landsting du befinner dig.
  • Kontakta den vårdcentral/psykiatrisk öppenvårdsmottagning som din anhörig tillhör.
  • Finns en Attention (patient- och anhörigförening) i din stad? Ibland har de information och tips om vart du kan vända dig där du bor. Kontaktuppgifter till lokalföreningarna finns på deras hemsida.

Med vänliga hälsningar
Sofia Ringvall
Leg arbetsterapeut