Min mamma född 1932 fick en stroke i mars förra året. […]

Fråga
Min mamma född 1932 fick en stroke i mars förra året. Innan stroken levde hon självständigt i ett radhus med två våningar. Hon hade då hjälp med handling varannan vecka och städning varannan vecka. Nu klarar hon inte att resa sig själv ur sängen till rullstol och har kraftigt försvagad funktion i hela vänster sida. Dessutom det som kallas neglect. Då hon bott i sitt radhus i över 50 år har hon oerhört svårt att tänka sig att flytta. Hon har nu hemtjänsthjälp 6 ggr per dag och två gånger per natt. Då hon nu har fått bosätta sig på nedre våningen och hennes badrum är på övervåningen undrar jag om hon inte kunde vara berättigad till ekonomisk hjälp till trapphiss? Som läget är nu måste hon med hemtjänstens hjälp åka färdtjänst och duscha på ett äldreboende 1 ggr per vecka.

Svar
Du bör ta kontakt med kommunen där din mamma bor då de ansvarar för bostadsanpassningsbidrag och det är kommunens handläggare som avgör vilket underlag som behövs för att fatta ett beslut om bostadsanpassningsbidrag ska ges. I många fall så skriver arbetsterapeuten ett intyg om den sökandes funktionsnedsättning och behov av anpassning. Det är de unika förutsättningar som varje individ har bland annat vad gäller funktionsnedsättning och boendeform, som avgör om man kan få bostadsanpassningsbidrag eller inte.

Med vänliga hälsningar
Åsa Larsson, leg arbetsterapeut, universitetslektor, med dr