Har ni tips på övningar/lekar/Ipad-spel som kan hjälpa en 6-årig kille med ADHD att träna upp sitt arbetsminne?

Fråga
Har ni tips på övningar/lekar/Ipad-spel som kan hjälpa en 6-årig kille med ADHD att träna upp sitt arbetsminne?

Svar
Arbetsterapeuter arbetar oftast med att träna barnets förmåga och färdigheter i verkliga livssituationer, hjälper barnet hitta strategier för att klara sina uppgifter eller att hjälper barnet och föräldrar/lärare att kompensera för svårigheter genom nya arbetssätt osv. Men en snabb koll i olika rapporter har gett mig lite idéer som jag kan förmedla som du kan söka vidare på själv.

Det finns endast ett dataspel som jag kunnat finna som är prövat vetenskapligt och där man kunnat se effekt på arbetsminne, och det heter RoboMemo. Det har visat sig i olika studier att träna med det spelet ger påverkan på arbetsminne, uthållighet och överaktivitet i positiv riktning. Dock ingen effekt på impulsivitet.  Det har dock visat sig ha negativa effekter också, det upplevs tråkigt, någon hade till och med rymt hemifrån. Programmet finns för tre olika åldersintervaller. Träning sker 15-40 min per dag (beroende på ålder) och pågår vid 25 träningstillfälle gärna 5 dagar per vecka i 5 veckor. Effekten är mätt just på ett sådant ”strikt” förfarande. Detta program används ibland på skolor.  På Förening Sveriges habiliteringschefers hemsida finns så kallade evidens rapporter att läsa. Dessa rapporter har undersökt vilka vetenskapliga bevis det finns för olika metoder. I höstas publicerades en rapport där om “Metoder för kognitivt stöd”.

Det finns också många böcker och ”föräldraprogram” – inte minst på engelska angående gruppen barn med ADHD. En sådan bok är till exempel  ”Step by step Help for Children with ADHD – A Self-help manual for parents”  i vilken det finns många tips till föräldrar. En av medförfattarna till denna bok är Edmund JS Sonuga-Barke, erkänt duktigt professor inom området, verkar vid universitet i Southampton. Jag har inte läst boken och kan därför inte ge närmare rekommendationer men innehållsförteckningen visar att boken ger exempel på ex på spel som föräldrar kan göra med sina barn gärna 10 min per dag för att öka koncentration och uppmärksamhet. Det är olika kortspel och memoryspel och så vidare.

Angående denna typ av träning så skall man vara medveten om att det inte alltid är så att barnets arbetsminne blir bättre i vardagen. Ibland blir man bättre på spelet, men att effekterna inte alltid ”generaliseras” (flyttas över) till verkliga vardags- eller skolsituationer.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar
Marie Peny-Dahlstrand
Leg. arbetsterapeut, med dr, specialist i arbetsterapi inom habilitering och handikappomsorg