Hur skall man på bästa sätt få ut information som vuxen med ADD till dagis samt skolpersonal om denna funktionsnedsättning? […]

Fråga
Hur skall man på bästa sätt få ut information som vuxen med ADD till dagis samt skolpersonal om denna funktionsnedsättning? Så att de ständigt inte missuppfattar en och vrider det jag berättar till något helt annat? Verkar som att de aldrig förstår en och nu lider då mina barn i detta och soc blir inblandade. Hur skall man få ut rätt information?

Svar
Det är viktigt att man tar hjälp av någon professionell person man litar på (arbetsterapeuten exempelvis), som kan informera direkt till personalen. Den som informerar får inte vara för teoretisk utan det är viktigt att man är konkret och belysande samt gärna relaterar till något som personer utan funktionsnedsättningar känner till. Exempelvis hur det är de första dagarna på ett nytt jobb och att det för personer med ADD kan vara så hela tiden (detta var bara ett exempel som jag tycker att många kan relatera till – det kanske inte alls är lämpligt här). Sedan är det så att droppen urholkar stenen – det kanske inte räcker med en gång.

Med vänliga hälsningar

Maud Hagberg
Leg. arbetsterapeut