Min pappa, 87 år, genomgick för cirka 2 år sedan en by-pass operation, har kol och glömmer väldigt lätt. […]

Fråga
Min pappa, 87 år, genomgick för cirka 2 år sedan en by-pass operation, har kol och glömmer väldigt lätt.
Han går gärna ut och går, men orkar mindre och mindre och skulle därför behöva en elmoped. Tyvärr vill inte hans husläkare skriva en remiss till en arbetsterapeut då hon tvivlar på mins pappas förmåga att klara av en elmoped. Är detta verkligen rätt?

Svar
När det gäller förskrivning av elrullstol och elmoped kan lokala rutiner för hjälpmedelsverksamheten skilja sig åt mellan landstingen. Det gör det svårt att besvara hur gången för själva hjälpmedelsförskrivningen är i din pappas fall och vilken roll husläkaren respektive arbetsterapeuten har för ordination. Men huvudprincipen när det gäller arbetsterapi är att man inte behöver någon remiss till arbetsterapeut i primärvård eller i kommunal hälso- och sjukvård. Det gör att han själv eller du som närstående direkt kan kontakta arbetsterapeuten för en bedömning för hur han lättare ska kunna komma ut, inklusive behovet av elmoped.

Med vänliga hälsningar
Christina Lundqvist
Leg. arbetsterapeut, specialist i arbetsterapi  och professionsutvecklare, FSA