Min son är snart 12 år gammal och har Tourette Syndrom, med drag av ADHD, och har det senaste året haft problem […]

Fråga
Min son är snart 12 år gammal och har Tourette syndrom, med drag av ADHD, och har det senaste året haft problem med långa perioder av hemmasittande, med anledning av psykosomatiska smärtor i huvud och mage. Vi har en bra dialog med skolan där viljan att hjälpa finns men kunskapen är bristfällig.  Vi har haft kontakt med psykolog på BUP men har av olika anledningar valt att avbryta den dialogen, delvis för att vi upplevde att de inte hade några konkreta idéer om hur han skulle hjälpas utan möte följdes av möte och så vidare utan att vi egentligen kom någonvart. Vi har kontakt med 2 olika läkare, en på BUP för medicinering av Touretten och en för de somatiska besvären han haft (exempelvis magutredning).

Jag har sökt land och rike runt efter information om hemmasittande och kopplingen till NPF men framförallt har jag sökt efter någon instans i Göteborgsområdet som kan hjälpa oss! “Någon” med erfarenhet och kunskap om hemmasittande barn som kan hjälpa oss och skolan med information och verktyg för att hjälpa min till en dräglig skolgång. Jag har varit i kontakt med socialtjänsten, skolan, BUP, BNK, Familjestödsenheten, Attention, Barnmedicin och ingen vet vart vi ska vända oss! Skulle en arbetsterapeut kunna vara denna “någon”?

Svar
Det låter som en mycket besvärlig situation som beskrivs. Det är dock inte helt ovanlig. Du skriver att ni har haft kontakt med olika enheter som alla har en hög kompetens när det gäller denna komplexa bild. BNK på Drottning Silvias barnsjukhus utreder men bör ha kompetens att veta vart man ska remittera. I Göteborg finns också Gillbergscenter som är ett mycket välrenommerat forskningscenter (även internationellt). BUP bör också ha kompetens på området. Har man haft kontakt med ett smärtteam för den psykosomatiska smärtan? Kognitiv beteendeterapi kan hjälpa där. Att inte gå till skolan kan ha många orsaker. Du skriver inte något om det finns en bakgrund med mobbing, eller om skolarbetet upplevs som övermäktigt. Kan det vara så att pojken har svårt att organisera och planera sin dag/aktiviteter och detta blir mer tydligt ju äldre han blir eftersom då också kravnivån höjs? Eller har han fastnat i TV-spelande eller sover han kanske bort dagen och har vänt på dygnet?  Som arbetsterapeut tycker jag det är viktigt att skapa dygnsrutiner med vardagliga aktiviteter samt att bryta hemmasittandet. Ibland behöver man göra detta med hjälp av yttre konkretisering som dygns- och veckoscheman och tidshjälpmedel. Detta måste naturligtvis göras i samråd med pojken. Frågar man  barnpå rätt sätt får man oftast bra svar. När det gäller aktiviteter ska man tänka på att ha en ambitionsnivå som inte stressar.

Egentligen skulle det vara bra om det fanns någon typ av rehabcenter för barn, men jag tror inte detta finns i Göteborg, (men jag kan ha fel). Du skriver att ni redan har haft ett par möten som inte gett något. Men skolan borde kanske också träffa BNK. Ta kontakt med BNK igen och få till ett samarbetsmöte med alla inblandade (även BUP). Att ha en gemensam syn och förståelse för problemet är en grundförutsättning för att lyckas. Se även till att en arbetsterapeut är med på mötet, hon/han kan ge bra konkreta råd.

Jag vet inte om detta hjälper eftersom jag inte är så insatt i fallet – men vill i alla fall betona att man ska inte ge upp. Lycka till!

Med vänliga hälsningar
Maud Hagberg
Leg. arbetsterapeut