Hur jobbar arbetsterapeuter med människorna som har förlorat talförmågan och som har svårt att kommunicera […]

Fråga
Hur jobbar arbetsterapeuter med människorna som har förlorat talförmågan och som har svårt att kommunicera, även att läsa och skriva?

Svar
Beroende på orsaken till den nedsatta/förlorade talförmåga och individens resurser kan arbetsterapeutens insatser se olika ut. Det kan till exempel handla om olika hjälpmedel eller att träna in alternativa kommunikationsvägar, vad som väljs är individuellt utifrån den enskildes förutsättningar. Många gånger samarbetar arbetsterapeuterna också med logopeder när det gäller nedsatt talförmåga. Kontakta arbetsterapeuten på den vårdcentral som den som har nedsättningen hör till får att få hjälp och stöd till adekvat insats.

Med vänliga hälsningar
Åsa Larsson
Leg arbetsterapeut, universitetslektor, med dr