Jag har en fråga angående röststyrning av datorn. Min mormor är blind och har svårt att trycka på knappar […]

Fråga
Jag har en fråga angående röststyrning av datorn. Min mormor är blind och har svårt att trycka på knappar men jag undrar om det finns gratis program eller program man får testa att styra datan med rösten och även kunna stänga av och på datorn med rösten eftersom det blir svårt för henne att sitta och vänta att någon kommer och sätter på och av datorn åt henne hon blir så låst.

Svar
När det gäller personer med nedsatt syn så brukar vi använda talsyntes alternativt punktskrift som även finns som en punktskriftsdisplay. När det gäller röststyrning så är det hjälpmedelscentraler och så kallade kommunikationscenter (Sprida i Örebro, Darth i Göteborg med flera) som har bäst kunskap om det. Det kanske är en utredning för att hitta bäst fungerande sätt att använda datorn. Inom syn kan vi tyvärr inget om röststyrning.

Med vänlig hälsning
Ewa Nielsen
Leg. arbetsterapeut