Vad kan en arbetsterapeut göra vid orosproblematik?

Fråga
Vad kan en arbetsterapeut göra vid orosproblematik?

Svar
Vad en arbetsterapeut kan göra vid orosproblematik vid demenssjukdom är bland annat beroende på vad som är orsak till orosproblematiken, om det går att få fram, och hur den uttrycker sig. Det kan därför vara olika saker som kan bli aktuella utifrån den specifika situationen. Arbetsterapeuten kan till exempel använda aktiviteter för att rikta uppmärksamheten mot något annat, något att göra så att oron kan släppa för en stund. Många gånger handlar det om handledning av personal och anhöriga i hur aktiviteter kan anpassas så att personen med demenssjukdom kan delta.

Med vänliga hälsningar
Åsa Larsson Ranada
Leg. arbetsterapeut, universitetslektor, med dr