Jag har fått en halvprotes i axeln och efter det fick jag nervsmärta i handen. Går det att göra något åt detta? […]

Fråga
Jag har fått en halvprotes i axeln och efter det fick jag nervsmärta i handen. Går det att göra något åt detta? I så fall,  vad?

Svar
Nervsmärta efter en axeloperation  kan tyvärr förekomma och den kan ge nedsatt funktion och begränsa förmåga att utföra aktiviteter man vill och behöver kunna klara. Arbetsterapeuter har framför allt metoder och arbetssätt som riktar in sig på aktivitetsförmåga men även metoder som kan användas för nervsmärta.  Vi kan erbjuda kompensatoriska insatser i form av skydd för handen för att underlätta aktivitetsutförande  men även insatser för att påverka smärtan direkt, till exempel, spegelträning och nervdesensibilisering. Fråga arbetsterapeuten på din Hälsocentral vad hen kan erbjuda.

Med vänlig hälsning
Agneta Carlsson
Leg. arbetsterapeut