Jag ser helt okej om dagarna men framåt eftermiddag/kvällen försämras min syn totalt […]

Fråga
Jag har en fråga angående min syn. Jag ser helt okej om dagarna men framåt eftermiddagen/kvällen försämras min syn totalt. Jag ser knappt texten på tv, det bara dubblas. Har det att göra med att synen börjar bli dålig?

Svar
Jag tolkar detta som en medicinsk fråga, och när man ser dubblett handlar det om att samsynen inte fungerar fullt ut. En orsak kan vara trötthet och att ögonmusklerna inte orkar hålla rätt position. Det kan vara så om man har en liten skelning som bara märks vid trötthet.  Mitt råd blir i alla fall att söka en optiker alternativt gå via primärvården och vidare med remiss till ögonläkare. Optiker kan också remittera till ögonläkare.

Med vänlig hälsning
Ewa Nielsen

Leg arbetsterapeut, med mag