Jag har Reumatoid Artrit. På vilket sätt kan en arbetsterapeut hjälpa mig?

Fråga:

Jag har Reumatoid Artrit. På vilket sätt kan en arbetsterapeut hjälpa mig?

Svar:

En arbetsterapeut kan hjälpa personer som har aktivitetsproblem, det vill säga, svårigheter att utföra aktiviteter som man vill och behöver klara i hemmet, på arbetet, fritiden eller att klara sin personliga vård. Under många år har arbetsterapeuter arbetat med personer med RA och med de speciella problem som en ledsjukdom ger så det finns en stor erfarenhet om detta. Om du väljer att träffa en arbetsterapeut utgår åtgärderna från de specifika praktiska problem som just du vill ha hjälp med. Vill du kan du hitta mycket god och aktuell  information på nätet, bland annat på Reumatikerförbundets hemsida.

Med vänlig hälsning
Agneta Carlsson
Leg. arbetsterapeut