Har en bekant med MS som är förlamad från halsen och ner. Har du förslag på kommunikationslösning […]

Fråga:

Har en bekant med MS som är förlamad från halsen och ner. Kan röra hakan, munnen och ögonbrynen. Har du förslag på kommunikationslösning? Det är så gott som omöjligt att höra vad personen säger. Datorbaserade lösning vore bra . Det bästa om IPad har en lösning.

Svar:

Någon form av kommunikationslösning borde det gå att finna, dock är det svårt att säga vad som kan fungera utifrån den information du ger då det behöver individanpassas. Det bästa är prata med ansvarig arbetsterapeut eller logoped som förhoppningsvis kan hjälpa till med kontakten till något kommunikationscenter/dataresurscenter. På kommunikationscenter/dataresurscenter har de specialkunskap kring kommunikationshjälpmedel och alternativa styrsätt till dator.

Med vänlig hälsning

Åsa Larsson Ranada
Leg. arbetsterapeut, Universitetslektor

och

Kristina Pettersson
Leg. arbetsterapeut