Vad kan en arbetsterapeut hjälpa en med när det kommer till ångest?

Fråga
Vad kan en arbetsterapeut hjälpa en med när det kommer till ångest? Sen undrar jag även om de går att man kan låna en pulsklocka av en arbetsterapeut?

Svar
En arbetsterapeut kan hjälpa dig att använda aktiviteter i ångestlindrande syfte. Det är olika för varje person vad som fungerar. Det är alltså viktigt att tillsammans med arbetsterapeuten alltid utreda vad varje unik person behöver. Generellt sett är det att hitta aktiviteter som distraherar och/eller väcker andra känslor. Ett annat exempel, som fungerar för en del, är att utföra en aktiviteter i ett mycket långsammare tempo än man i vanliga fall gör.

Arbetsterapeuten kan också hjälpa dig att kartlägga och ge dig en bild över hela ditt aktivitetsmönster och möjliggöra en förändring, så att ångest inte uppkommer lika mycket – alltså arbeta på ett mer långsiktigt sätt.

Jag känner tyvärr inte till om man kan låna en pulsklocka och inte heller någon arbetsterapeutisk metod där en sådan används.

Med vänliga hälsningar
Gunilla Wahlström Wärngård
Leg. arbetsterapeut