Hur kan en arbetsterapeut stötta en patient om den lider av tvångshandlingar?

Fråga
Hur kan en arbetsterapeut stötta en patient om den lider av tvångshandlingar?

Svar
Arbetsterapeuten har ingen specifik behandling för tvång, det vill säga vad som ryms inom OCD/tvångssyndrom, men kan förstås vara ett komplement till annan medicinsk eller psykologisk behandling när det handlar om att förändra vardagens aktiviteter.

Ibland kan mycket fasta rutiner också vara det mest effektiva sättet att utföra en aktivitet. För vissa personer (inte sällan för personer med autismdiagnos) kan till exempel metoden att dela upp aktiviteten i dess olika delmoment och sedan alltid utföra dessa i exakt samma ordning varje gång, vara hjälpsamt. För en utomstående kan detta te sig som ett tvång, medan det för individen alltså kan vara det mest effektiva sättet.

I det sistnämnda kan arbetsterapeuten med sin specifika kunskap om aktiviteter och dess utförande, hjälpa personen att kompensera för sin funktionsnedsättning och träna upp förmågan att utföra en aktivitet – till exempel att duscha. Det kan t ex vara en bildserie som kan stödja personen att få med alla moment i utförandet eller i inlärningen av aktiviteten.

Med vänliga hälsningar
Gunilla Wahlström Wärngård
Leg. arbetsterapeut