Hur arbetar arbetsterapeuter med patienter med osteoporos?

Fråga
Hur arbetar arbetsterapeuter med patienter med osteoporos?

Svar
Som arbetsterapeuter utgår vi från personens aktivitets- och delaktighetsnedsättning och våra insatser kan vara förebyggande, kompenserande eller förbättrande. Beroende på vilka aktivitetsnedsättningar personen har kan det vara olika insatser allt från att informera om fallrisk och underlättande av vardagliga aktiviteter till att anpassa miljön så att till exempel risk för fall minskar.

Med vänlig hälsning
Åsa Larsson Ranada
Leg. arbetsterapeut