Om man lider av afasi och vill använda en surfplatta för att lättare uttrycka sig […]

Fråga
Om man lider av afasi och vill använda en surfplatta för att lättare uttrycka sig, måste man köpa den själv eller räknas det som ett hjälpmedel som kan skrivas ut av till exempel arbetsterapeut?

Svar
När det gäller vad som kan förskrivas som hjälpmedel ser det olika ut i landet beroende på var man bor och de lokala bestämmelser som finns. Det är ganska vanligt att personen behöver köpa in dator/surfplatta själv men programvara/app kan bekostas som hjälpmedel. Kontakta arbetsterapeuten där personen som behöver hjälpmedlet bor så får ni hjälp med vad som kan förskrivas i det området.

Med vänlig hälsning
Åsa Larsson Ranada
Leg. arbetsterapeut