Jag blir lätt uttröttad och blir liggandes i timmar eller dagar. Vad ska jag göra för att få mer energi? […]

Fråga:

Jag har flera områden som berörs av nedsättningar. Har och har haft arbetsterapeut både från kommunen och landstinget hos mig på grund av mina diagnoser fibromyalgi, cervikobrakialt syndrom, utmattning samt återkommande depressioner. Har även lidit av utmattning. Jag har både kognitiva, praktiska och livsstilsanpassade åtgärder. Det stora problemet är att jag inte kan utveckla mer energi. Jag blir lätt uttröttad och blir liggandes i timmar eller dagar. Vad ska jag göra för att få mer energi?

Svar:

Det låter som om att du tillsammans med en arbetsterapeut behöver bli medveten om hur ditt aktivitetsmönster ser ut, så du bland annat reflekterar över vika aktiviteter som tar, respektive ger energi. Det är viktigt att du med arbetsterapeutens stöd förändrar ditt aktivitetsmönster med målet att få en bra balans mellan dina resurser (framför allt ork/energi) och det du engagerar dig i. Mitt förslag är att du ber att få komma till/letar upp en arbetsterapeut med ReDO™-utbildning då ReDO™ är en evidensbaserad metod för just detta.

Önskar Dig lycka till!

Med vänlig hälsning

Carita Håkansson
Leg. arbetsterapeut